NumExServer

Numeral Expert Server

Get Adobe Flash player

Receive Product / รับสินค้า

ทำการรับสินค้า

 


กรุณาใส่หมายเลขโทรศัพท์ที่ท่านทำการลงทะเบียนไว้เพื่อรับสินค้า

 

 

วิธีการรับสินค้า

 

1. คลิ๊กที่เมนูรับสินค้าดังรูปที่1  เพื่อเข้าสู่หน้าต่างรับสินค้า  

ปุ่มรับสินค้า

รูปที่ 1 (ปุ่มรับสินค้า)

 

2. ใส่หมายเลขโทรศัพท์ที่ท่านใช้ทำการสั่งซื้อลงใน TextBox แล้วกดปุ่ม ตกลง ดังในรูป 

(***หมายเหตุ*** หมายเลขโทรศํพท์ที่ท่านทำการสั่งซื้อจะใช้เพื่อยืนยันในการเป็นลูกค้าของเรา ตรวจสอบเลขหมายให้ถูกต้อง เพื่อสิทธิ์ของท่าน)

ใส่หมายเลขโทรศัพท์

รูปที่ 2 (ใส่หมายเลขโทรศัพท์)

 

3. คลิ๊กที่ Link ที่แสดงขึ้นมาเพื่อทำการ Download 

DownloadFile

รูปที่ 3 (Download File)

Google Drive 01

Google Drive 2

รูปที่ 4 (Download on GoogleDrive)

4. เสร็จสิ้นการ รับสินค้า ขอบคุณที่รับชม