NumExServer

Numeral Expert Server

Get Adobe Flash player

สร้างไฟล์การตัดส่ง

SubTopic

ในกรณีที่เจ้ามือของท่านใช้โปรแกรม Numeral Expert Server เหมือนกันท่านสามารถทำการส่งข้อมูลที่ท่านตัดส่งได้โดยไม่จำเป็นต้องพิมพ์ออกเป็นกระดาษ แต่สามารถสร้างเป็นไฟล์แล้วทำการส่งให้กับเจ้ามือได้ทันที โดยสามารถทำได้ด้วยวิธีดังต่อไปนี้

1.เมื่อท่านทำรายการส่งเรียบร้อยแล้ว ให้ท่านเข้าไปที่เมนู รายการตัดส่ง > สร้างไฟล์การตัดส่ง ดังรูปที่ 1

รูปที่ 1 (เมนูสร้างไฟล์การตัดส่ง)

 

2.เลือกรายงานการส่งที่ท่านได้สร้างไว้ในขั้นตอน การส่ง ระบบจะแสดงรายงานให้ท่านเห็นข้อมูลการส่ง(สามารถพิมพ์ได้) ดังรูปที่ 2

รูปที่ 2 (เลือกข้อมูลการส่ง)

 

3.คลิ๊กที่ปุ่ม สร้างไฟล์ ระบบจะแสดงหน้าต่างการบันทึกไฟล์ ดังรูปที่ 3

รูปที่ 3 (หน้าต่างบันทึก)

 

4.เลือกที่ๆท่านต้องการจะเก็บไฟล์ไว้ แล้วคลิ๊กที่ปุ่ม Save เพื่อทำการบันทึกไฟล์ ดังรูปที่ 4

รูปที่ 4 (บันทึกไฟล์)

 

เสร็จสิ้นการสร้างไฟล์ตัดส่ง ขอบคุณที่รับชม

กลับไปที่ คู่มือการใช้งาน คลิ๊กที่นี่