NumExServer

Numeral Expert Server

Get Adobe Flash player

วิธีการติดตั้งโปรแกรม

วิธีการติดตั้งโปรแกรม Numeral Expert Server

1. เมื่อท่านได้ทำการสั่งซื้อโปรแกรม Numeral Expert Server และทำการ Download มาไว้ที่เครื่องท่านเรียบร้อยแล้ว ท่านได้ไฟล์โปรแกรมมา 1 ไฟล์ดังรูปด้านล่าง

รูปที่ 1 (ไฟล์ที่ดาวน์โหลดมา)

 

2. เมื่อได้ไฟล์มาแล้วให้ทำการ แยกไฟล์ออกโดย คลิ๊กขวาที่ไฟล์ แล้วเลือก Extract Here หรือ แยกไฟล์ลงที่นี่

รูปที่ 2 (แยกไฟล์)

 

3. เมื่อทำการแยกไฟล์แล้วท่านจะได้ Folder ตามชื่อไฟล์ของท่าน ดังรูป

รูปที่ 3 (Folder ที่แยกไฟล์แล้ว)

 

4. ดับเบิลคลิ๊กเข้าไปใน Folder ท่านจะเห็นไฟล์ชื่อ Setup ดังรูป ให้ทำการดับเบิลคลิ๊กที่ไฟล์ Setup

รูปที่ 4 (ไฟล์ Setup)

 

5. ระบบจะทำการติดตั้งอุปกรณ์ในเครื่อง Computer ของท่านให้กดที่ปุ่ม Accept เพื่อติดตั้งอุปกรณ์(อาจมีหลายตัวแล้วแต่เครื่อง) ดังรูปที่ 5

รูปที่ 5 (ถามความต้องการติดตั้ง Component)

 

6. ถึงขั้นตอนนี้ระบบจะทำการติดตั้งอุปกรณ์ในเครื่องท่าน อาจใช้เวลาหลายนาที (ตามความแรงของเครื่องของท่าน)

รูปที่ 6 (Install Component)

 

7. เมื่อโปรแกรมทำการติดตั้งเครื่องมือเสร็จเรียบร้อยแล้ว ระบบจะทำการสอบถามว่าท่านต้องการติดตั้งโปรแกรมหรือไม่ ให้ทำการคลิ๊ก Next ตามรูปภาพ

รูปที่ 7 (หน้าต่างติดตั้งโปรแกรม 1)

รูปที่ 8 (หน้าต่างติดตั้งโปรแกรม 2)

รูปที่ 9 (หน้าต่างติดตั้งโปรแกรม 3)

รูปที่ 10 (หน้าต่างติดตั้งโปรแกรม 4)

8. เมื่อระบบทำการติดตั้งโปรแกรมเสร็จเรียบร้อยจะแสดงหน้าต่างดังรูป ให้ทำนทำการกดปุ่ม Close เพื่อปิดหน้าต่างการติดตั้ง

รูปที่ 11 (หน้าต่างติดตั้งเสร็จสิ้น)

 

9. เมื่อทำการติดตั้งตามขั้นตอนที่กล่าวมาเสร็จเรียบร้อยแล้ว แสดงว่าโปรแกรมได้ทำการติดตั้งเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว โดยท่านจะสามารถเข้าใช้งานโปรแกรมได้ ที่ Icon ที่หน้าจอหลักของท่านดังรูป

รูปที่ 12 (Icon on Desktop)

 

10. เสร็จสิ้นการติดตั้งโปรแกรม Numeral Expert Server.

กลับไปที่ คู่มือการใช้งาน คลิ๊กที่นี่