NumExServer

Numeral Expert Server

Get Adobe Flash player

กำหนดอัตราเก็บ

วิธีการกำหนดอัตราเก็บ

การกำหนดอัตราเก็บใช้ในกรณีที่ท่านต้องการเก็บหรือส่งออกเลขบางตัวเป็นพิเศษ เช่น เลขเด่น เลขดัง เลขดับ โดยท่านสามารถตั้งค่าเลขตัวใดเป็นพิเศษได้ด้วยวิธีการดังต่อไปนี้

1.เข้าไปที่เมนู รายการตัดส่ง > กำหนดอัตราเก็บ ดังรูปที่ 1

รูปที่ 1 (เมนูกำหนดอัตราเก็บ)

 

2.เลือกประเภทเลขที่ท่านต้องการกำหนดอัตราเก็บ ดังรูปที่ 2

รูปที่ 2 (เลือกประเภทเลข)

 

3.ใส่เลขที่ท่านต้องการตั้งอัตราเก็บ ดังรูปที่ 3

รูปที่ 3 (ใส่เลขที่ต้องการตั้งอัตราเก็บ)

 

4.ใส่ราคาที่ท่านต้องการเก็บไว้ หากไม่ต้องการเก็บไว้เลยให้ใส่ราคาเป็น 0 ดังรูปที่ 4

รูปที่ 4 (ราคาเก็บ)

 

5.คลิ๊กที่ปุ่ม ตั้งอัตราเก็บ เพื่อบันทึกข้อมูล ดังรูปที่ 5

รูปที่ 5 (ตั้งอัตราเก็บ)

 

6.หากท่านต้องการยกเลิกการตั้งอัตราเก็บ ให้เลือกเลขที่ท่านต้องการยกเลิกในตาราง(สามารถเลือกได้มากกว่า 1 เลข)แล้วคลิ๊กที่ปุ่ม ยกเลิกการเก็บ ดังรูปที่ 6

รูปที่ 6 (ยกเลิกการเก็บ)

 

เสร็จสิ้นการตั้งอัตราเก็บ ขอบคุณที่รับชม

กลับไปที่ คู่มือการใช้งาน คลิ๊กที่นี่