NumExServer

Numeral Expert Server

Get Adobe Flash player

ข้อมูลลูกค้า

วิธีการจัดการข้อมูลลูกค้า

การสร้างข้อมูลลูกค้าจะทำในครั้งแรกที่เริ่มใช้โปรแกรม หรือกรณีมีลูกค้าใหม่เพิ่มขึ้นหรือลดลง โดยสามารถทำได้โดยคลิ๊กที่เมนู ข้อมูลพื้นฐาน > ข้อมูลลูกค้า โดยท่านสามารถจัดการข้อมูลลูกค้าได้ด้วยวิธีดังต่อไปนี้ ดูรูปที่ 1 ประกอบ

รูปที่ 1 (เมนูข้อมูลลูกค้า)

 

1. การเพิ่มข้อมูลลูกค้า

1.1 คลิ๊กที่ปุ่มเพิ่มข้อมูล ดังรูปที่ 2

รูปที่ 2 (ปุ่มเพิ่มข้อมูล)

 

1.2 ใส่ข้อมูล ชื่อลูกค้า และรายละเอียดการจ่ายและ % การจ่าย ดังรูปที่ 3

รูปที่ 3 (ใส่ข้อมูลลูกค้า)

 

1.3 เมื่อทำการใส่ข้อมูลจนครบถ้วนแล้วทำการคลิ๊กที่ปุ่มบันทึก หรือหากต้องการยกเลิกคลิ๊กที่ปุ่มยกเลิก ดังรูปที่ 4

รูปที่ 4 (บันทึกข้อมูล)

 

2. การแก้ไขข้อมูลลูกค้า

2.1 เลือกรายการลูกค้าที่ต้องการแก้ไขในตารางลูกค้า ดังรูปที่ 5

รูปที่ 5 (เลือกรายการแก้ไข) 

 

2.2 คลิ๊กที่ปุ่มแก้ไข ดังรูปที่ 6

รูปที่ 6 (ปุ่มแก้ไข)

 

2.3 ทำการแก้ไขข้อมูลที่ต้องการ ดังรูปที่ 7

รูปที่ 7 (แก้ไขข้อมูล)

 

2.4 คลิ๊กที่ปุ่มบันทึกเพื่อทำการแก้ไขข้อมูล หรือคลิ๊กที่ปุ่มยกเลิกเพื่อยกเลิกการแก้ไข ดังรูปที่ 8

รูปที่ 8 (บันทึกการแก้ไข)


3. การลบข้อมูลลูกค้า

3.1 เลือกข้อมูลลูกค้าที่ต้องการลบในตารางลูกค้า ดังรูปที่ 9

รูปที่ 9 (เลือกรายการลบ)

 

3.2 คลิ๊กที่ปุ่มลบ ดังรูปที่ 10

รูปที่ 10 (ปุ่มลบข้อมูล)

 

3.3 คลิ๊กที่ปุ่ม Yes เพื่อยืนยันการลบข้อมูลลูกค้ารายนี้ หรือคลิ๊กที่ปุ่ม No เพื่อยกเลิกการลบข้อมูล ดังรูปที่ 11

รูปที่ 11 (ยืนยันการลบ)


เสร็จสิ้นการจัดการข้อมูลลูกค้า ขอบคุณที่รับชม

กลับไปที่ คู่มือการใช้งาน คลิ๊กที่นี่