NumExServer

Numeral Expert Server

Get Adobe Flash player

Manual / คู่มือการใช้งาน

Manual Numeral Expert Server


คู่มือการใช้งานโปรแกรม Numeral Expert Server

ท่านสามารถดูรายละเอียดวิธีการใช้งานโปรแกรม ตั้งแต่เริ่มการใช้งาน ตั้งค่าระบบ หรือวิธีการเชื่อมต่อระบบ วิธีการตั้งค่าการใช้งานต่างๆ อย่างละเอียด เพิ่อความสะดวกรวดเร็วในการทำงาน หากท่านสงสัยหรือมีข้อติประการใด ติดต่อได้ที่ คุณนัม 087-4419944  

คู่มือการใช้งานโปรแกรม Numeral Expert Server

คู่มือการใช้งาน หรือวิธีการใช้งานต่างๆ ตามหัวข้อดังต่อไปนี้ หากมีข้อสงสัยนอกเหนือจากนี้ สามารถสอบถามได้ที่ คุณนัม 087-441-9944

ลำดับที่ หัวข้อ รายละเอียด
1 วิธีการติดตั้งโปรแกรม
2 วิธีการลงทะเบียน
3 การใช้งานโปรแกรมครั้งแรก
4 การสร้างข้อมูลผู้ใช้
5 การกำหนดประเภทเลขที่ขาย
6 การกำหนดล็อคเมนู
7 การเริ่มงวดใหม่
8 การสร้างข้อมูลลูกค้า
9 การสร้างข้อมูลเจ้ามือ
10 การตั้งเลขอั้นลูกค้า
11 การตั้งเลขอั้นเจ้ามือ
12 การทำรายการขาย
13 การค้นหาข้อมูลการขาย
14 การแสดงข้อมูลรายการขาย
15 รับไฟล์ข้อมูลการขาย
16 การทำการตัดส่ง
17 การกำหนดอัตราเก็บ
18 การสร้างไฟล์ตัดส่ง
19 การบันทึกผลการออกสลาก
20 การสรุปผล
21 การสำรองข้อมูล
22 การเรียกคืนข้อมูล

ทีมงาน Numeral Expert Server ขอขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชม